Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI AKCJI „ TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK! PRZŁĄCZ SIĘ DO NAS” II edycja

 

Akcja promowania i edukowania w zakresie przeszczepu narządów rozpoczęła się z dniem przystąpienia do projektu / 31.10.2014 r./ Koordynatorami akcji byli wychowawcy: Halina Dziwura i Monika Golema. W projekt włączyli się wszyscy nauczyciele- wychowawcy naszej Bursy.

 

I.  CELE AKCJI

Cel ogólny

- Mobilizowanie wychowanków i wychowawców do kontynuacji działań w Bursie, środowisku lokalnym, szkole mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek

i narządów.

Cele szczegółowe

- Przekazywanie wiadomości na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów.

- Zapoznanie z możliwościami klinicznego zastosowania pobranych tkanek.

- Rozwijanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia oraz brania pod uwagę poglądów i potrzeb innych ludzi.

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

- Kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

- Integracja młodzieży i wychowawców Bursy.

- Przełamywanie barier szczególnie wśród rodziców wychowanków.

 

II. REALIZACJA DZIAŁAŃ:

 

- 18.11.2014 r. - Spotkanie z Koordynatorem ds. Transplantacji p. Anną Gradziuk- prelekcja, prezentacja multimedialna

- 18.11.2014 r. - Akcja plakatowa - wystawa plakatów poświęconych transplantacji narządów- prace wykonane przez wychowanków naszej Bursy - Więcej

- 09.12.2014 r. - Przedstawienie pt. Transplantacja- dar życia" - Więcej

- 09.12.2014 r.  - Zajęcia wychowawcze przeprowadzone we wszystkich grupach wychowawczych- przedstawienie stanowiło wprowadzenie do zajęć.

- 15 - 19.12.2014 r.- Słuchowiska radiowe- płytki ( materiały otrzymane)

- 20 -23.12.2014 r. - Projekcje filmów dokumentalnych poświęconych prawdziwym historiom osób po przeszczepach narządów.

- 20.01.2015 r. - Obchody Dnia Transplantacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - krótka konferencja, spotkanie opłatkowe z J.E. Ks. Bp. Marianem Rojkiem, wystawa plakatów młodzieży z Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, spotkanie z osobami po przeszczepach- wysłuchanie ich świadectw, nawiązanie serdecznych relacji. Więcej

- 26.01.2015 r. - Obchody Dnia Transplantacji- happening ulicami Zamościa na Starówkę- propagowanie idei przeszczepu narządów - rozdawanie ulotek informacyjnych, oświadczeń woli, przemarsz z transparentem. Podsumowanie akcji. Więcej

 

Prezentacja- Transplantacja - jestem na TAK!

 

III miejsce dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu