Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Prezentacja kierunków kształcenia i warsztaty edukacyjne Policealnego Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu

W dniu 26.03.2019 r.  gościliśmy słuchaczy Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, którzy zaprezentowali kierunki kształcenia szkoły. Następnie wychowankowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i pokazach z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez słuchacza wydziału Technik Masażysta, diagnozy skóry, pielęgnacji dłoni – prowadzonej przez słuchaczy wydziału Technika Usług Kosmetycznych oraz zajęć plastycznych – wykonywanie pisanek techniką decupage przez przedstawicieli wydziału Terapeuty Zajęciowego.