Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

W czerwcu 2014 r. w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu prowadzona była Ewaluacja Zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Respektowane są normy społeczne.

Wyniki ewaluacji:

Wymaganie: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki - Poziom spełnienia wymagania: A - bardzo wysoki.

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne - Poziom spełnienia wymagania: B -  wysoki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem- Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014