W czerwcu 2014 r. w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu prowadzona była Ewaluacja Zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Respektowane są normy społeczne.

Wyniki ewaluacji:

Wymaganie: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki - Poziom spełnienia wymagania: A - bardzo wysoki.

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne - Poziom spełnienia wymagania: B -  wysoki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem- Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014