Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Kartki dla Obrońców Granic

 

Wychowankowie naszej Bursy - członkowie koła ekologicznego i koła wolontariatu włączyli się w akcję "Kartka dla Obrońców Granic". Wychowankowie własnoręcznie wykonali kartki w podziękowaniu dla żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy bronią wschodniej granicy Polski.