Prawa dziecka

 

W dniu 20 listopada 2023 r., w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka w naszej bursie odbyły się zajęcia w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” pt. „Prawa dziecka”. Wychowankowie zapoznali się z Konwencją o prawach dziecka a pracując w grupach mogli bardziej zrozumieć, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać oraz  z drugiej strony, że należy okazywać solidarność i wsparcie wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane.

W podsumowaniu wychowankowie zgodzili się, że wraz z prawami każdy z nich ma również obowiązki, które wynikają z tych praw.