Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2023

W dniu 16 listopada 2023 r. z okazji Świtowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w Bursie, odbyła się akcja profilaktyczna - Happening antynikotynowy. Celem Świtowego Dnia Rzucania Palenia jest zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na negatywne skutki palenia tytoniu: społeczne, ekonomiczne, psychologiczne  a przede wszystkim na skutki zdrowotne.

Organizowany w Bursie Happening promuje modę na niepalenie oraz  zdrowy styl życia. Akcję przeprowadziliśmy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epimiologiczną w Zamościu, którą reprezentowała Pani Karolina Kurzyńska, przedstawiciel Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W programie Happeningu znalazły się:  prezentacja pt. „Nie daj sobie zatruć życia“, konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej, konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz finał turnieju w tenisa stołowego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez PSSE w Zamościu oraz Bursę. Wykonane przez młodzież plakaty prezentowane były na wystawie w holu Bursy.