Lekcja w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym

W dniu 28 listopada wychowankowie Bursy w ramach programu „Otwarta Firma” uczestniczyli w „Lekcji w zoo”. Młodzież w ogrodzie zoologicznym im. Stefana Milera obejrzała ciekawą prezentację pt. „Ochrona środowiska głównym zadaniem współczesnych ogrodów zoologicznych”. Podczas zajęć wychowankowie dowiedzieli się o wpływie działalności człowieka na różnorodność biologiczną, a także o zagrożeniach wynikających z jej spadku.

Przedstawiona została rola współczesnych ogrodów zoologicznych w ochronie bioróżnorodności. Młodzi ludzie dowiedzieli się także, o sposobach finansowania, dochodach i budżecie zamojskiego ogrodu. Spacer umilił nam padający pierwszy śnieg, a młodzież wykorzystała okazję do spędzenia czasu  na świeżym powietrzu.