Świat zawodów: mój zawód - moja pasja

W dniu 05.12.2023 r. wychowanki Bursy uczestniczyły w zajęciach pt. „Świat zawodów”. Miały możliwość poznać własne preferencje odnośnie form zatrudnienia, dokonać podziału zawodów ze względu na środowisko pracy, a także poznać związek między predyspozycjami osobowościowymi i przyszłym  wybranym zawodem, w którym się kształcą. Na zakończenie zajęć stworzyły gazetkę swoich wybranych zawodów. Również w tym tygodniu opiekunowie kół zainteresowań zapoznali wychowanków ze swoim zawodem i pasjami pt.: „ Mój zawód - moja pasja” .