Projekt „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”

Bursa Międzyszkolna w bieżącym roku szkolnym 2023/24 przystąpiła do projektu „Otwarta firma – biznes przy tablicy” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Program ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Realizacja polegała na zorganizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz aktywne wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw młodych ludzi.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości do programu zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązywania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, Bursa zaś miała możliwość  wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej m.in. o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej, prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, praw konsumenta, etyki w pracy, marketingu oraz etyki w biznesie. Praktycy biznesu mogli pomóc wychowankom lepiej poznać sytuację na rynku pracy, środowisko pracy, wskazać sprawdzone sposoby dopasowania zawodu do zainteresowań. Takie doświadczenie pozwoli podejmować bardziej przemyślane decyzje związane z planowanie kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków. W ramach nawiązanej współpracy młodzież odbyła wycieczki zawodoznawcze do: Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zamościu, ZOO, LHS,  a na terenie Bursy przedstawiciele firm przeprowadzili spotkania z wychowankami, na których omówili zagadnienia w następujących obszarach: finanse, konsument, marketing firmy, własna firma, pracownik i pracodawca, etyczny biznes.