Ogólnopolska akcja Dzień Bezpiecznego Internetu

 

W naszej Bursie działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w sieci podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym i marcu, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.

W ramach Bezpieczeństwa w Internecie na zajęciach:

dnia 22 lutego przeprowadzonych przez koło matematyczno-informatyczne wspólnie z koordynatorem ds. bezpieczeństwa wyświetlono film edukacyjny pt. „Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu”;

dnia 29 lutego z inicjatywy koła matematyczno-informatyczne wspólnie z koordynatorem ds. bezpieczeństwa zostały przeprowadzone zajęcia przez  Pana Adama Mielniczuka eksperta ds. cyberbezpieczeństwa pt. „Cyberbezpieczeństwo w Internecie”.

Szczególnie zwrócono uwagę na zjawisko kradzieży danych, zabezpieczania danych i kart płatniczych  cyberprzemocy, hejtu, stosowania przemocy na grupach,  portalach społecznościowych, polegającej na: obrażaniu, nękaniu, prześladowaniu, zastraszaniu, podszywaniu się pod inne osoby oraz publikowaniu i rozsyłaniu złośliwych komentarzy lub ośmieszających informacji. Zajęcia miały na celu uświadomienie wychowankom zagrożeń występujących w Internecie oraz to, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich życie w życiu realnym.

Nauczyciele i rodzice zostali zaproszeni do udziału w  konferencji online z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Wychowawcy  uczestniczyli z szkoleniach online dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa w Internecie.